EPDK COVİD-19 SÜRE UZATIMI HAKKI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) COVID-19 salgınının Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 35’inci maddesi ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 19’uncu maddeleri kapsamında “mücbir sebep’’ olarak kabul edileceğini açıkladı. 

Kurum tarafından Resmî Gazete’nin 4 Nisan 2020 tarihli sayısında yayınlanan kurul kararına göre bu gerekçe doğrultusunda belirtilen şartları taşıyan lisanslı ve lisanssız projelere bir sefere mahsus olarak 3 aylık süre uzatımı hakkı tanınacağı bildirildi. Resmi Gazete’de yayınlanan 2 Nisan 2020 sayılı kurul kararı şu şekilde;

EPDK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/04/2020 tarihli toplantısında; dünyayı ve ülkemizi etkileyen Corona Virüsü (COVID-19) Salgınının Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 35 inci maddesi ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi kapsamında “mücbir sebep” olarak kabul edilmesine, bu kapsamda; 

 A. Yönetmelik kapsamında önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri açısından 10/03/2020 tarihinde veya sonrasında; 

 1) Önlisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönem ile inşaat dönemi ya da Yönetmeliğin Geçici 15 inci maddesi kapsamındaki yükümlülük erteleme süreleri, 

 2) Önlisans veya üretim lisansı tadil işleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri, 

 3) Birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri. 

 4) Eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri, 

 5) Önlisans veya lisans başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilen süreleri, 

 6) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılması öngörülen başvurulara ilişkin süreleri, 

 B. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulması öngörülen üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10/03/2020 tarihinde veya sonrasında; 

 sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, söz konusu sürelerinin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 (üç) ay süreyle uzamış olarak değerlendirilmesine ve bu konuda ilgili ana hizmet dairesinin yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.


RESMİ GAZETE 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/04/2020 Tarihli ve 9276, 9282 ve 9284 Sayılı Kararları